Cайт, присвячений ювілею академіка НАН України В. Н. Редька

Біографія

Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної Академії наук України.

Народився 12 квітня 1937 р. у місті Києві.

У 1959 р. закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка; захистивши дипломну роботу на тему “Нильпотентные алгебры конечных абелевых групп” під керівництвом професора Калужніна Л. А. У 1963-1970 рр. працював науковим співробітником у Інституті кібернетики Академії наук СРСР. Під керівництвом академіка В. М. Глушкова у 1963 р. закінчив аспірантуру та захистив кандидатську дисертацію (тема “Некоторые вопросы теории коммутативных автоматов”, спеціальність “Математична кібернетика”), у 1970 р. – докторську (тема “Параметрические системы программирования”, спеціальність “Математична логіка і програмування”).

В 1971 р. Редько В. Н. заснував кафедру теорії програмування у університеті та завідував нею до квітня 2002 р.; професор кафедри теорії програмування з 1973 р.; декан факультету кібернетики в 1984-1987 рр.

За час роботи в університеті з 1971 р. Редько В. Н. розробив 5 нормативних та 16 спеціальних курсів. В останні роки Редько В. Н. читає нормативні курси “Теорія програмування”, “Теоретичні основи програмування”, спеціальні курси “Основи процесології”, “Програмні логіки”, “Проблеми програмології”, “Основи програмології”, веде наукові семінари “Програмологія та її застосування”, “Логіки програмування”. На запрошення прочитав курс лекцій “Дескриптивні структури інформатики” у Лейпцігському університеті (1994 р.).

Професор Редько В. Н. – відомий вчений світового рівня, який вніс фундаментальний вклад у розвиток сучасної інформатики. Головним науковим досягненням В. Н. Редька є відкриття універсальних дескриптивних логік. Цим був закладений логіко-математичний фундамент принципово нового напрямку інформатики – програмології, що інтенсивно розвивається як у нашій країні, так і за кордоном. Наукові результати В. Н. Редька, що склали фундамент програмології, увійшли до багатьох монографій та підручників вітчизняних та іноземних авторів. На ниві програмології та її застосувань сформувалася міцна фундаментально-наукова школа світового рівня “Програмологія та її застосування”, заснована у 1971 р.

Головним напрямком наукових досліджень школи є експлікативне програмування – теорія дескриптивних та декларативних програмних алгеброїдів (алгебраїчних структур, які виступають формальними та адекватними моделями структур даних, програм та засобів конструювання програм). Для цих структур вирішені основні класичні проблеми існування, однозначності та ефективного завдання.

Редько В. Н. підготував 39 кандидатів та 5 докторів наук.

Редько В. Н. є автором понад 160 наукових, учбових та методичних праць. Серед них три монографії, які вийшли у видавництвах “Либідь” (Київ, 1992 р.), “Наукова думка” (Київ, 1992 р.) та “Академперіодика” (Київ, 2001 р.).

У 1996 р. він був обраний академіком Вищої Школи України (відділення інформатики, прикладної математики та обчислювальної техніки); у 1995 р. та 1997 р. отримав грант Соросовського професора.

У 1992 р. Редько В. Н. був обраний членом-кореспондентом Національної Академії наук України (спеціальність “Автоматизовані системи”), а в 2000 р. – академіком (спеціальність “Інформаційні системи” відділення інформатики). Редько В. Н. лауреат премії імені В. М. Глушкова Президії Академії Наук України (1992 р.) та лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003 р.).

Двічі був головою експертної ради з інформатики та кібернетики ВАК України; є головою комісії з інформатики міністерства освіти і науки України, членом науково-технічної ради державного комітету з питань зв‘язку та інформатизації, членом Консультативної Ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, членом редколегій фахових журналів “Кибернетика и системный анализ”, “Проблемы программирования”, “Системні дослідження та інформаційні технології”, “Вісник Київського університету. Серія “Кібернетика”, “Проблемы управления и информатики”, а також журналу “Комп'ютер в школі та сім'ї”. Редько В. Н. є членом спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Київському національному технічному університеті ”Київський політехнічний інститут”. Виступає членом програмних комітетів міжнародних науково-практичних конференцій з програмування.

За плідну наукову та педагогічну діяльність Редько В. Н. нагороджений орденом Дружби народів СРСР (1984 р.), нагрудним знаком “За досягнення” міністерства України у справах науки і технологій” (1999 р.), Почесною Грамотою за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2002 р.).

В 2002 р. Редько В. Н. був удостоєний почесного звання “Заслужений професор” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в 2004 р. – почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Developed and designed by Infosoft