Cайт, присвячений ювілею академіка НАН України В. Н. Редька

Держбюджетні теми та госпдоговірні замовлення

ДОВІДКА про держбюджетні теми та госпдоговірні роботи, виконані під науковим керівництвом проф. В. Н. Редька


Держбюджетні теми

№ п/п № договору Назва № держреєстрації
1. 06БФ015-05 Розробка конструктивних математичних формалізмів для інтелектуальних систем прийняття рішень, обробки знань, еталонування мов сучасних СУБД та CASE-засобів 0106U005856
2. 01БФ015-07 Логіко-математичні та програмологічні засоби інформаційних технологій 0101U002163
3. 02БФ13-01/2 Методологічні основи та інструментальні засоби розробки систем автоматизованої підтримки навчального процесу з інформатики та прикладної математики 0101U000968
4. 97055 Дослідження універсальних та спеціальних програмних логік 0197U003444
5. 50 Розробка об’єктно-орієнтованих інструментальних засобів побудови навчальних середовищ на базі композиційних технологій 0194U031059
6. 11 Дослідження та розробка адаптивної інформаційної системи в середовищі МС-ДОС 01934004337
7. 12 Розробка технології та інструментальних засобів конструювання пакетів прикладних програм, інформаційно-лінгвістичного забезпечення баз знань для автоматизованих систем навчання, підтримки наукових досліджень та технологій у виробництві 0194U005242
8. 223 Исследование, разработка и построение технологичеких комплексов призводства Ад ИС 01899058776
9. 77 Разработать семантические модели программ и создать на их основе инструментальный технологический комплекс автоматизации построения программного обеспечения 0186009672
10. 81 Разработать математическое, информационное и программное обеспечение высокопроизводительных вычислительных систем и сетей ЭВМ в системе коллективного пользования ЭВМ КГУ 01860096722
11. 506 Исследование и разработка инструментальных средств поддержки баз данных знаний в адаптивных технологиях программ и сред обучения 0193U037961

Госпдоговірні роботи

№ п/п № договору Назва № держреєстрації
1. 01ДФ015-03 Еталонування семантичних структур мов CASE-середовищ програмологічними засобами 0101U005770
2. 97505 Дослідження програмних алгебр композиційного типу 0198U002032
3. 998 Дескриптивні CASE-технології генерації професійних систем програмування 0195U016803
4. 380 Адаптивні експертні системи інформаційного типу, базовані на дескриптивних логіках програмування 0193U037969
5. 404-89 Розробка адаптивної інформаційної системи, функціонуючої в середовищі САПР підприємства I відділ
6. 432-82 Разработка программного, методического и технического обеспечения АОС. Разработка обучающих курсов 01827060966
7. 434-84 Разработка программного комплекса создания и ведения баз данных для решения задач оптимизации сельськохозяйственного производства 01840082008
8. 438-84 Создание и внедрение ИПС и САПР-ТП ИПС САПР-ПЛАНЕР в технологической подготовке производства изделий I відділ
9. 441-84 Разработка специального математического обеспечения диалового режима на ЕС ЭВМ при обработке данных в САПР функциональных твердотельных ИЭТ СВЧ I відділ
10. 427-86 Разработка языковых и программных средств поддержки адаптивных технологий построения программных комплексов 01860113935
11. 437-86 Построение и исследование квазиреляционных моделей баз данных, баз знаний и разработка на их основе системы синтеза I відділ
12. 419-85 Разработка специального информационного и программного обеспечения для создания и ведения технологической документации 01850082623
13. 402-87 Разработка программно-методических комплексов по применению методов искусственного интеллекта в задачах информационного и программного обеспечения САПР-ПЛАНЕР и САПР технологического назначения 01870044012
14. 44-73 Исследование и разработка параметрической системы программирования, ориентированной на класс языков для описания задач контроля заданных объектов 73019272
15. 415-79 Исследование путей создания языков и систем программирования, обеспечивающих разработку надежного и эффективного программного обеспечения 79043591

Developed and designed by Infosoft